قرائت «سرمایه»
بخش اول: کالاها و پول - فصل یک: کالا

بخش اول:  کالاها و پولفصل يک جمعاً ٣ ساعت
فصل يک:  کالا فایل صدا
rm
صفحات مدت
١. دو مؤلّفۀ کالا: ارزش استفاده و ارزش K1B1F1Q1.rm 43-49 '25
٢. ماهيّت دوگانۀ کار متجسّم در کالا K1B1F1Q2.rm 49-54 '23
٣. شکل ارزش، يا ارزش مبادله‌اى K1B1F1Q3.rm 54-55 '4
٣ الف: شکل سادۀ ابتدایی یا تصادفی ارزش K1B1F1Q3a.rm 55 56'
      ١- دو قطب عبارت بيانگر ارزش: شکل نسبى و شکل معادل ارزش   55-56
      ٢- شکل نسبى ارزش 56
        i) محتواى شکل نسبى ارزش 56-60
        ii) تعیین شدنِ ارزشِ نسبی بلحاظ کمّی 60-61
      ٣- شکل معادل 62-66
      ٤- شکلِ ساده و ابتداییِ ارزش در کلّيت آن 66-69
٣ ب: شکل مجتمع يا گستردۀ ارزش K1B1F1Q3b.rm 69 '8
      ١- شکل نسبى گستردۀ ارزش 70
      ٢- شکل معادل خاص 70
      ٣- نقايص شکلِ مجتمع یا گستردۀ ارزش 71-72
٣ ج: شکل عامّ ارزش K1B1F1Q3c.rm 72 '17
      ١- کاراکترِ تغيير يافتۀ شکل ارزش 72-74
      ٢- انکشافِ به‌ هم وابستۀ شکل نسبیِ ارزش و شکلِ معادلِ ارزش 75-76
      ٣- گذار از شکل عامّ به شکل پولى ارزش 76
٣ د: شکل پولى K1B1F1Q3d.rm 76-77 4'
٤. فتيشيزم کالا و راز آن K1B1F1Q4.rm 77-89 '43
فصل دو: مبادله K1B1F2.rm 101-107'28
فصل سه: پول، يا گردش کالاها فصل سه جمعاً ٢ ساعت و ٤٩ دقيقه
    ١. ميزان ارزش K1B1F3Q1.rm 111-118'32
    ٢. وسيلۀ گردش     
    الف: دگرديسى کالاها K1B1F3Q2a.rm 119-129'43
    ب: گردش پول K1B1F3Q2b.rm 129-137'34
    ج: سکه و سمبل‌هاى ارزش K1B1F3Q2c.rm 137-141'16
    ٣. پول، بمنزلۀ پول K1B1F3Q3.rm 141-141'1
   الف: دفينه
   ب: وسيلۀ پرداخت
   ج: پول جهانى


چند تذکر و توضیح

این مجموعه از فایلهای صوتی، بخشی از ماتریالی است که نه به قصد انتشار بیرونی، بلکه برای استفاده در یک محفل مطالعاتی «کاپیتال» در زمستان سال ۲۰۱۲ تهیه شده بود... به امید اینکه انتشارش کار محافل مطالعاتی شما را هم آسان کند. زیرنویسها و توضیحات خوانده نشده‌اند.

متنی که قرائت میشود در اصل ترجمۀ فارسی هادیان است که بعضاً دستکاری شده و بعضاً با رجوع به ترجمۀ انگلیسی ادیت شده توسط انگلس تغییر داده شده است. شمارۀ صفحات در جدول بالا، شماره صفحات در کتاب هادیان است [چاپ اول، انتشارات نسیم، اردیبهشت ۱۳۸۶]، و با کمک آنها میتوانید اصل ترجمۀ اوریژینال و دستکاری نشده را براحتی پیدا کنید.

فایلهای صوتی این مجموعه هم مثل دیگر فایلهای صوتی این سایت، از نوع rm یعنی ریل‌-مدیا real media هستند و برای شنیدنشان نیاز به برنامه‌ها یا اپلیکیشن‌هایی دارید که این نوع فایلها را بشناسند و بتوانند بدرست عرضه کنند.

  • در کامپیوترهای با سیستم Windows یا Linux(+Wine) باید ریل‌پلیر RealPlayer را نصب کنید.

  • با سیستم عامل Android میتوانید یکی از این دو اپلیکیشن را نصب کنید: BSPlayer Free Legacy (Android)    یا    OPlayer Lite (Android)

  • با دستگاههای Apple یعنی با سیستم عامل iOS میتوانید از این اپلیکیشن استفاده کنید: OPlayer lite (iOS)
با این پلیرها میتوانید مستقیماً به سراغ ستون فایلهای صدا بروید و به آنها گوش کنید. یا اینکه اول آنها را پیاده کنید و بعداً به سراغشان بروید.فایلها به نحوی نامگذاری شده‌اند که مرتب شدنشان بر حسب الفباء، منطبق با ترتیب فصل‌بندی‌های کتاب باشد. حروف و اعداد در اسم فایلها را اینطور بخوانید تا راحت پیدایشان کنید:
   K1 = کاپیتال جلد اول    B1 = بخش اول    F1 = فصل اول    Q2 = قسمت دوم    Q3b = قسمت سوم، بند «ب»

کاپیتال، به شکل کتاب گویا به زبان انگلیسی هم هست که آن را هم حتماً باید در بین ماتریال محافل مطالعاتی‌تان بگنجانید. حتی با سواد انگلیسی ابتدایی، گاه فهمیدن متن انگلیسی از فهمیدن ترجمۀ فارسی آن آسانتر است.

بعلاوه میتوانید پس از پیاده کردن فایلهای rm آنها را به mp3 تبدیل کنید: مثلاً با استفاده از Easy RM to MP3 Converter، یا آنلاین با استفاده از سایت Convertio. توجه کنید که حجم فایل mp3 با کیفیّت مشابه، دستکم سه برابر فایل rm خواهد شد. حجم فایلهای صوتی فصل اول جمعاً ۳۰ مگابایت است.

و بالأخره اینکه، داشتن و خواندن کاپیتال ممکن است جرم نباشد، اما تشکیل محفل یا هر نوع تشکل کمونیستی قطعاً هست. اگر نمیخواهید در محافل مطالعاتی‌تان اعضای محترم پلیس سایبری هم غیاباً حضور داشته باشند، تلفنهایتان را مطلقاً به جلسه نبرید و بدون اتصال به اینترنت، «آف‌لاین» به فایلهای قبلاً پیاده شده گوش کنید!