Farsi    Arabic    English   

نامۀ انگلس به ف. ویسن[۱]
در بیرد (تگزاس)


لندن[۲]، ۱۴ مارس ۱۸۹۳
شمال غربی، جادۀ ریجنتز پارک، پلاک ۱۲۲

رفیق عزیز،

کارهای انباشته شده من را از پاسخ دادن زودتر به یادداشت مورخ ۲۹ ژانویۀ شما بازداشتند.

نمی فهمم که چرا اگر یک نفر نامزدهایی برای منصبی سیاسی که جهت رسیدن به آن انتخابات لازم است معرفی کند و اگر او به این نامزدها رأی دهد، حتی اگر او سعی داشته باشد که آن منصب را ملغی نماید، این امر الزاماً باید تخلف از اصول سوسیال-دمکراتیک باشد.

می توان اینطور در نظر گرفت که بهترین راه برای الغای ریاست جمهوری و سنا در آمریکا انتخاب افرادی به این مناصب خواهد بود که خودشان را متعهد به الغای آنها ساخته‌اند؛ آنگاه برای فرد منطقی خواهد بود که رفتاری متناسب داشته باشد. ممکن است دیگران این روش را نامناسب بدانند؛ این نکته‌ای قابل بحث است. ممکن است شرایطی پیش بیایند که در آنها چنین طرز عملی همچنین شامل رد کردن اصول انقلابی شود؛ این که چرا همیشه و همه جا باید چنین شود را من اصلاً نمی فهمم.

نخستین هدف جنبش کارگری تسخیر قدرت سیاسی برای طبقۀ کارگر و توسط آن است. هنگامی که در این مورد به توافق رسیدیم، محتمل نیست که اختلاف عقیده بین افراد درستکاری که کاملاً متوجه اند دارند چکار می کنند، در خصوص راه و روشهای مبارزه مشاجره‌ای بر سر اصول را ایجاد کند.

از دید من بهترین تاکتیکها در هر کشوری آنهایی هستند که سریع تر و مطمئن تر به هدف می رسند. ولی در آمریکا بطور خاص آن هدف هنوز خیلی دور است، و من باور دارم در اشتباه نخواهم بود اگر اهمیتی که گاهی هنوز به چنین مسائل آکادمیکی در آنجا داده می شود را به همین وضعیت نسبت دهم.

من به شما اجازه می دهم این سطور را منتشر نمایید – خلاصه نشده.

بسیار به شما ارادت دارم،
ف. انگلس


نخستین بار با تلخیص اندک در این کتاب منتشر شد:
Briefe und Auszüge aus Briefen von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, Karl Marx u. A. an F. A. Sorge und Andere, Stuttgart, 1906
و متن کامل آن (به انگلیسی) در مجلۀ «علم و اجتماع»، جلد ۱۱، شمارۀ ۳، نیویورک، ۱۹۳۸ منتشر شد.
انتشار بر طبق متن اصلی
مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۵۰


توضیحات

[۱] این نامه برای اولین بار به زبان انگلیسی در مجلۀ «علم و اجتماع» (Science and Society)، جلد ۱۱، شمارۀ ۳، نیویورک، ۱۹۳۸، منتشر شد.

[۲] یادداشتهای چرک نویس این نامه که توسط انگلس نوشته شده‌اند، به همراه کپی تهیه شده برای ف. سورگه موجودند؛ انگلس آن را همراه با نامۀ مورخ ۱۸ مارس ۱۸۹۳ خودش (مراجعه نمایید به جلد ۵۰ از مجموعه آثار مارکس و انگلس، ص ۱۲۶-۱۲۴) برای سورگه فرستاد. خوانش متفاوت از نسخۀ کپی در مقایسه با نسخۀ اصل در یادداشتها مشخص شده است. آنطور که از این سه سند پیداست، اشاره می شود که نامه در لندن نوشته شده، گرچه در آن زمان انگلس برای استراحت در ایست‌بورن بود. (مراجعه نمایید به توضیح شمارۀ ۱۷۵ از جلد ۵۰ از مجموعه آثار مارکس و انگلس). [Eastbourne در ساحل دریای مانش در ۱۴۰ کیلومتری جنوب لندن قرار دارد]

انگلس این آدرس را بر روی پاکت نامه نوشت: آقای ف. ویسن، بیرد، تگزاس، ایالات متحدۀ آمریکا.


- ترجمه جواد راستی‌پور
- انتشار بدون مقابله و تغییر ۲۰۲۲/۶/۲۸


MarxEngles.public-archive.net #ME5055fa.html